• göçürip al

hakda

kompaniýasy

Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd. seýrek ýer Neodymium magnitini we oňa degişli magnit gurnamalaryny dikligine birleşdirýän öndüriji.Magnit meýdanyndaky deňsiz-taýsyz tejribämiziň we baý tejribämiziň kömegi bilen müşderilere prototiplerden köpçülikleýin önümçilige çenli köp sanly magnit önümleri berip bileris we müşderilere tygşytly çözgütleri tapmaga kömek edip bileris.

Koprak oka
hemmesini gormek

Blog

iň täze habarlardan we magnitler hakda makalalardan habarly boluň

  • Näme üçin NdFeB Magnit gury görnüşli suw ölçeginde ulanylýar

    Gury görnüşli suw hasaplaýjy, ölçeg mehanizmi magnit elementleri bilen dolandyrylýan we hasaplaýjy ölçenen suw bilen baglanyşykda bolmadyk rotor görnüşli suw hasaplaýjysyny aňladýar.Okamak düşnükli, metr okamak amatly we ölçeg takyk we çydamly.Sebäbi meni sanamak ...

  • Magnit kodlarda diametrik NdFeB magnit diski nähili ulanylýar

    Magnit aýlaw kodlaýjysyny sökmek mümkinçiligiňiz bar bolsa, adatça ýokarda görkezilişi ýaly içki gurluşy görersiňiz.Magnit kodlaýjy mehaniki şahdan, gabyk gurluşyndan, kodlaýjynyň soňundaky PCB ýygnagyndan we th bilen aýlanýan kiçijik disk magnitinden durýar.

  • Magnit datçiklerinde seýrek ýer magnitleri ulanylýar

    Magnit datçigi, magnit meýdany, tok, stres we dartyş, temperatura, ýagtylyk we ş.m. ýaly daşarky faktorlar sebäpli ýüze çykýan duýgur komponentleriň magnit häsiýetleriniň üýtgemegini bu wa-da degişli fiziki mukdary kesgitlemek üçin elektrik signallaryna öwürýän datçik enjamydyr. ...