Elektrik hereketlendirijisi

Döredilenimizden bäri “Horizon Magnetics” ösüşe we önümçilige ünsi jemleýärýokary derejeli Neodymium magnitleriwe elektrik motoryny iň geljegi uly bazarymyz hökmünde ykrar etmek.“Neodymium” we “Samarium Kobalt” magnitlerimiziň 50 göterimi ýokary güýç we netijelilik bilen işleýän, ýöne kiçi göwrümli sero hereketlendirijiler, çyzykly hereketlendirijiler, lift hereketlendirijileri we ş.m. ýaly ähli elektrik hereketlendirijilerinde giňden ulanylýar.Laminirlenen magnitimiz, ýokary öndürijilikli hereketlendirijiler üçin iň oňat seçimdir, sebäbi işleýän wagtynda az ýylylygy we az galyndylary aňladýan tok ýitgilerini azaldýar.

Laminirlenen magnit

Servo motor magnit

Çyzykly motor magnit

Stepper motor magnit

Lift Magnit