Beton görnüşi

Magnit we tejribeli hünärmenlere sag bolsun aýdýarynbeton betonmeýdanlary, Horizon Magnetics, senagat magnit ulgamymyzyň ünsüni deslapky beton görnüşi üçin Neodymium magnit gurnamalaryny ösdürmäge we öndürmäge gönükdirýär.Çykdajylary tygşytlamak we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýüzlerçe prastast zawodlary ýapyk magnitlerimizi, beton beton elementleri, üçburçluk magnit kameralary, damja çukurlary üçin kesilen gyrasy döretmek üçin, magnitli dynç alyş formatorlary we küýze magnitleri ýaly berkitme magnitlerini ulanýarlar. oturdylan bölekler.Magnit ýygnaklarymyzyň käbiri kompýuter pudagy üçin adaty dizaýn ýa-da ululyk hökmünde ykrar edildi.

Magnitiň ýapylmagy

Magnit kamerasy

Magnit dynç alyş öňki

Magnit salyň

Magnit ýapyş ulgamy

Countersunk Pot Magnet

Daşarky sapakly gaz magnit

Içki sapakly gaz magnit