Habarlar

 • 2-nji seýrek ýer üçin 2022 indeksiň 25% ýokarlanmagy

  2-nji seýrek ýer üçin 2022 indeksiň 25% ýokarlanmagy

  17-nji awgustda Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi we Tebigy baýlyklar ministrligi 2022-nji ýylda seýrek toprak gazyp almak, eritmek we bölmek boýunça ikinji partiýa üçin umumy gözegçilik indeksini bermek barada habarnamany berdiler. Bildirişe görä, umumy gözegçilik görkezijileri ...
  Koprak oka
 • Hytaýda önümçilik satyn alyş dolandyryjysynyň indeksi iýul aýynda

  Hytaýda önümçilik satyn alyş dolandyryjysynyň indeksi iýul aýynda

  Çeşme: Milli statistika býurosy Önüm satyn alyjylaryň dolandyryjylarynyň görkezijisi gysyş çägine düşdi.2022-nji ýylyň iýul aýynda adaty möwsümden daşary önümçiligiň, bazaryň isleginiň ýeterlik bolmazlygynyň we ýokary energiýa sarp edýän pudaklaryň, önümçiligiň pes gülläp ösmegi ...
  Koprak oka
 • Şenghe çeşmeleri REO däl-de, magdan bolmak üçin 694 million tonna analiz edýär

  Şenghe çeşmeleri REO däl-de, magdan bolmak üçin 694 million tonna analiz edýär

  Şenghe Resurslary REO däl-de, 694 million tonna seýrek toprak magdany bolmaly.Geologiki hünärmenleriň giňişleýin seljermesine görä, “Türkiýäniň Beýlikowa sebitinde tapylan 694 million tonna seýrek toprak baradaky maglumatlaryň nädogry ýaýramagy çak edilýär.694 millio ...
  Koprak oka
 • Türkiýe 1000 ýyldan gowrak wagt bäri täze seýrek ýer magdan meýdançasynyň islegini tapdy

  Türkiýe 1000 ýyldan gowrak wagt bäri täze seýrek ýer magdan meýdançasynyň islegini tapdy

  Recentlyakynda Türkiýäniň habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Türkiýäniň energiýa we tebigy baýlyklar ministri Fatih Donmez ýakynda Türkiýäniň Beýlikowa sebitinde 694 million tonna seýrek toprak elementiniň tapylandygyny, şol sanda 17 dürli seýrek ýer endemiki elementiniň tapylandygyny aýtdy.Türkiýe bolar ...
  Koprak oka
 • “Dragon Boat” festiwaly “Horizon Magnetics” -den salam

  “Dragon Boat” festiwaly “Horizon Magnetics” -den salam

  “Dragon Boat” festiwaly Hytaýyň däp bolan festiwalydyr.3-5-nji iýunda dynç alarys.Häzirki wagtda müşderilere, üpjün edijilere we hyzmatdaşlara Dragon Boat Festiwalynda üstünlik arzuw edýäris!2022-nji ýylda ýene-de birek-birege goldaw bereris we seýrek ýer magnitlerimiz, magnit ýygnaklarymyz we ma ...
  Koprak oka
 • Hytaý reňkli metal senagaty birleşigi, seýrek ýer bazaryndaky durnukly işleýiş tertibini doly saklamaga çagyrýar

  Hytaý reňkli metal senagaty birleşigi, seýrek ýer bazaryndaky durnukly işleýiş tertibini doly saklamaga çagyrýar

  Recentlyakynda, Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrliginiň seýrek ýer bölümi bu pudagyň esasy kärhanalary bilen söhbetdeşlik geçirdi we seýrek toprak önümleriniň bahasynyň çalt ýokarlanmagy sebäpli ýüze çykýan ýokary üns meselesi üçin aýratyn talaplary öňe sürdi.Hytaý reňkli metal senagaty ...
  Koprak oka
 • Seýrek Earther Ofisi seýrek ýeriň bahasy barada esasy kärhanalar bilen söhbetdeşlik geçirdi

  Seýrek Earther Ofisi seýrek ýeriň bahasy barada esasy kärhanalar bilen söhbetdeşlik geçirdi

  Çeşme: Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi Seýrek toprak önümleriniň üznüksiz ýokarlanmagyny we ýokary bazar bahalaryny göz öňünde tutup, 3-nji martda seýrek ýer ofisi Hytaý Seýrek Earther Topary, Demirgazyk Seýrek Grouper Topary we Şenghe Resurslary ýaly seýrek toprak kärhanalary bilen söhbetdeşlik geçirdi. Holdings....
  Koprak oka
 • Ningbo, has gyşky gyşky olimpiýa oýunlaryny döretmäge kömek edýär

  Ningbo, has gyşky gyşky olimpiýa oýunlaryny döretmäge kömek edýär

  Pekiniň 2022-nji ýyldaky gyşky Olimpiýa oýunlaryndan hemmeler diýen ýaly lezzet alýar we Ailing (Eilen) Gu, Shaun White, Vinzenz Geiger, Eşli Caldwell, Kris Lillis we Justin Schoenefeld, erkin typmak, snoubord, tizlik ýaly ajaýyp atlar we sport bilen has tanyş bolýar. konki, Demirgazyk birleşmesi we ş.m. ....
  Koprak oka
 • “China Rare Earth Group Co., Ltd.” döredildi

  “China Rare Earth Group Co., Ltd.” döredildi

  Çeşme görnüşi SASAC, 2021-nji ýylyň 23-nji dekabry, Hytaýyň Seýrek Earther Topary Ltd., Jiangxi welaýatynyň Ganjou şäherinde döredildi.“China Rare Earth Group Co., Ltd.” -iň Hytaýyň Alýumin korporasiýasy ýa-da “Chinalco”, “China Minmetals Rare Earth” we “Ganjhou Rare Earth Group” tarapyndan döredilendigi düşünilýär ...
  Koprak oka
 • ABŞ-da seýrek ýer NdFeB magnit zawodyny döretmek üçin MP materiallary

  ABŞ-da seýrek ýer NdFeB magnit zawodyny döretmek üçin MP materiallary

  MP Materials Corp. (NYSE: MP) ilkinji seýrek toprak (RE) metal, garyndy we magnit önümçilik desgasyny Tehas ştatynyň Fort Wort şäherinde gurjakdygyny mälim etdi.Şeýle hem, kompaniýa, General Motors (NYSE: GM) bilen seýrek toprak materiallaryny üpjün etmek üçin hökmany uzak möhletleýin şertnama gol çekendigini habar berdi ...
  Koprak oka
 • Hytaý täze döwlet eýeçiligindäki seýrek ýer ägirtlerini döredýär

  Hytaý täze döwlet eýeçiligindäki seýrek ýer ägirtlerini döredýär

  Bu mesele bilen tanyş adamlaryň pikiriçe, Hytaý ABŞ bilen dartgynlylygyň güýçlenmegi bilen dünýädäki seýrek toprak üpjünçilik zynjyrynda öňdebaryjy ornuny saklamak maksady bilen täze döwlet eýeçiligindäki seýrek toprak kompaniýasynyň döredilmegini tassyklady.Wall Street tarapyndan getirilen habarly çeşmelere görä ...
  Koprak oka
 • “Horizon Magnetics” seýrek ýer çig mallarynyň bahasynyň ýokarlanmagyna nähili jogap berýär

  “Horizon Magnetics” seýrek ýer çig mallarynyň bahasynyň ýokarlanmagyna nähili jogap berýär

  2020-nji ýylyň ikinji çärýeginden bäri seýrek topragyň bahasy ýokarlandy.Süzülen NdFeB magnitleriniň esasy seýrek toprak materialy bolan Pr-Nd garyndysynyň bahasy 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginden üç esse ýokarydy we Dy-Fe garyndysy Disprosium Demir hem şuňa meňzeýär.Esasanam geçmişde ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2