Senagat we awtomatlaşdyryş

Senagat we awtomatlaşdyryş bazary köp ulanýarseýrek ýer magnitleri.Magnit programmalarynda we NdFeB magnitlerini üpjün etmekde toplan tejribämiz sebäpligiň bahalar, “Horizon Magnetics” magnit nasos birikdirijileri, gürleýjiler, aýralyk ulgamlary we inçe film çökdürilmegi / tüýkürmek ýaly önümçilik goşundylarynyň köpüsine hyzmat etmekde üstünlik gazandy.Mundan başga-daservo hereketlendirijilerNasoslarda we datçiklerde esasy programmalarymyz kontakt däl herekete, duýga we kommutasiýa ýetip biler we soňra zawodyň awtomatlaşdyrylmagyna we işçileriň öndürijiliginiň we howpsuzlygynyň ýokarlanmagyna uly goşant goşup biler.

Neodymium Magnit

Neodim disk magnit

Neodim silindr magnit

Neodymi halka magnit

Neodymi Tube Magnit

Neodymium Arc Magnet

Neodim çörek magnit

Neodim sferasy magnit

NdFeB Countersunk Magnet

Neodymium kiçijik magnit

Neodymi takyk magnit

35-nji synp SmCo Magnet

Samarium Magnit silindri

Disk SmCo Magnet

Samarium Kobalt halka magnit

Gönüburçly Samarium Kobalt Magnit

SmCo segment magnit

SmCo5 Magnit

Magnit süzgüç hasasy