Goranmak we nebit we gaz

Goranyş we nebit we gaz ulgamlarynda ulanylýan magnitleriň köplenç aşa gyzgynlyk, poslama we yrgyldy we ş.m. ýaly iň agyr iş şertlerinde kemsiz ýerine ýetirilmegine garaşylýar çözgüt.Temperatureokary temperatura derejesi Neodimiý magnitleri, we poslama çydamly we temperatura durnuklylygySamarium Kobalt magnitleridizaýnerlere köp meseläni çözmek ukybyny hödürlediler.Magnitlerimizi izolýatorlarda, aýlanyjylarda, TWT, hemişelik magnit hereketlendirijilerinde, geofonlarda, MFL barlagynda, emeli göteriş ulgamlarynda, elektrik suwa çümdüriji nasos ulgamlarynda we ş.m.

Neodim çörek magnit

Neodymium kiçijik magnit

Alniko Magnet

Laminirlenen magnit

35-nji synp SmCo Magnet

Samarium Magnit silindri

SmCo segment magnit

Disk SmCo Magnet

Gönüburçly Samarium Kobalt…

Samarium Kobalt halka magnit

SmCo5 Magnit