Götermek we saklamak

Magnit güýjüň ýelmeýän ýa-da boltdan artykmaç artykmaçlygy sebäpli, zatlary götermek ýa-da berkitmek üçin magnitler dürli götermek we saklamak programmalarynda bolýar.TheNeodim magnit gurnamalaryBelli bir magnit zynjyryny ýa-da has güýçli güýç döretmek üçin neodim magnitlerini we polat bölekleri, plastmassa, rezin, ýelim we ş.m. ýaly magnit däl materiallary goşuň.Adatça magnit däl materiallar, magnitleri amatly işlemek we Neodymium magnit materialy ulanylanda zeperlerden goramak üçin ulanylýar.Dürli amaly talaplara laýyk gelmek üçin magnit gurnamalarymyz ýeterlik dizaýn, material, şekil, ululyk we güýç bilen gelýär.

Neodymium Magnit

Rezin bilen örtülen magnit Daşarky okuw bilen

Zenan sapak bilen rezin örtükli magnit

Countersunk Pot Magnet

Çukur bilen gaz magnit

Daşarky sapakly gaz magnit

Içki sapakly gaz magnit

Göz bolty bilen magnit

Magnit Swivel çeňňegi

Magnit Karabiner çeňňegi

Çeňňek bilen neodimium magnit

Hemişelik göteriji magnit