Reňkli çeňňek magnitleri

Gysga düşündiriş:

Reňkli çeňňek magnitleri, Neodymium reňkli magnit çeňňekler ýa-da dürli reňkli çeňňek magnitleri asmak, tapawutlandyrmak we tanamak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňkliçeňňek magnitleriumumy Neodymium çeňňek magnitiniň daşky görnüşiniň üýtgemeginde görkezilýär.Bu ýönekeý daşky görnüşiň üýtgemegi, has giň ulanylyşyny giňeldýär.Çeňňegi tegelek esasy magnitden aňsatlyk bilen gysyp bolýar.Bu ýönekeý gurluş, ulanyjylara çeňňek görnüşini öz talaplaryna görä üýtgetmäge mümkinçilik berip biler.Neodymium reňkli magnit çeňňeklerden polat käse magnit güýjüni jemleýär we magnitiň kiçi göwrümi güýçli döredip biler ýaly, ony kontakt ýüzüne gönükdirýär.güýç saklamak.Ammarlar, ofisler, synp otaglary, iş ýerleri, aşhana we ş.m. ýaly köp ýerlerde arkan, simler, kabeller ýa-da egin-eşik ýaly dürli zatlary saklamak üçin köpugurlylygy üpjün edýär.

Näme üçin reňkli çeňňek magnitlerini saýlamaly

1. Dürli görnüşler bar: ak, gara, ýaşyl, gök, gyzyl, gyrmyzy we altyn.Halaýan reňkleriňizi saýlap bilersiňiz ýa-da haýsy täze reňk gerek bolup biljekdigini bize aýdyp bilersiňiz.Soň bolsa olary zerur reňk assortimentine jemläp bolýar.

2. Ulanmak aňsat :.Neodimiý magnitpolat küýzäniň gurluşy güýçli çekiji güýç döredýär, soňra bolsa magnitiň kiçi we ykjam ululygy zerur tutma güýjüňize laýyk bolup biler.Aňsatlyk bilen göterip bolýan we aýryp bolýan, içerde ýa-da açyk asmak üçin demir ýa-da polat bar ýerlerde çeňňekleri ulanyp bilersiňiz.

3. Ajaýyp görnüşi: Çeňňegiň we tegelek magnit bazasynyň daşky görnüşi tekiz we ýalpyldawuk.

4. Aksiýadaky standart ululyklar we derrew eltip bermek üçin elýeterli

Çeňňek magnitlerini awtomatiki gurnamak

Reňkli çeňňek magnitleri üçin tehniki maglumatlar

Bölüm belgisi D M H h Güýç Arassa agram Iň ýokary iş temperaturasy
mm mm mm mm kg l g ° C. ° F.
HM-ME16 16 4 37.0 5.0 7.5 16.0 12 80 176
HM-ME20 20 4 37.8 7.2 12.0 26.0 21 80 176
HM-ME25 25 4 45.0 7.7 22.0 48.0 33 80 176
HM-ME32 32 4 47.8 7.8 35.0 77.0 53 80 176

  • Öňki:
  • Indiki: